Employee vitality & well-being

Organisaties worden zich steeds bewuster van het feit dat aandacht voor employee vitality & well-being een positieve invloed heeft op:

  • Een daling van burn-out risico en ziektekosten
  • Een stijging van performance (winst en productiviteit)
  • Een stijging van energie, motivatie, innovatie, veerkracht, wendbaarheid en duurzame inzetbaarheid
  • Het werkgeversmerk

Pro-actieve focus op dit thema is een bewuste, strategische keuze.

High energy = high performance

Om topprestaties te kunnen leveren is het van belang dat medewerkers fysiek, mentaal, sociaal en emotioneel in hun kracht staan en dat zij betekenis ervaren in hun werk en leven. Voor een optimale workplace wellbeing wordt aandacht geschonken aan 3 niveaus:

  • Werknemer: fysieke en mentale fitheid, tevredenheid over baan
  • Team: goede werkrelaties, plezier, vertrouwen, autonomie, leiderschap
  • Werkgever: positieve cultuur, energiegevende omgeving

Let me be your Chief Vitality Officer

Ik help jullie graag aan bewustwording, kennis, interventies, strategie, beleid en/of integrale programma’s op het gebied van employee vitality & well-being.

Meer info of kennismaken?

Mail naar evelienblom@gmail.com.